Số dư tài khoản và lịch sử giao dịch

1. Số dư tài khoản là gì?

– Số dư tài khoản là số tiền bạn hiện có trong tài khoản và có thể sử dụng để đặt cọc/thanh toán đơn hàng hoặc rút tiền khỏi tài khoản.

– Khi có bất kỳ giao dịch nào (nạp tiền/rút tiền/đặt cọc/thanh toán…), số dư tài khoản sẽ được cộng/trừ một số tiền tương ứng và thể hiện trong lịch sử giao dịch. https://order.songkhoi.com/#/profile/transactions

– Trong trường hợp số dư tài khoản âm, bạn cần nạp tiền để có thể thực hiện các giao dịch trên Song Khởi và để hoàn tất công nợ cho Song khởi. 

2. Lịch sử giao dịch

– Bất kỳ giao dịch nào trên Song Khởi cũng sẽ được lưu và hiển thị trên trang Lịch sử giao dịch: https://order.songkhoi.com/#/profile/transactions

– Song Khởi cung cấp công cụ xuất Excel để khách hàng có thể lưu lại lịch sử giao dịch, cũng như đối soát giá trị trong lịch sử giao dịch và giá trị trên đơn hàng. 

Lưu ý: 

– Song Khởi có thể xóa lịch sử giao dịch tồn tại lâu để tránh quá tải cho hệ thống. Do vậy, Song Khởi khuyến cáo khách hàng xuất excel để lưu trữ lịch sử giao dịch. 

BQT Songkhoi.com