Chính sách cho đơn hàng ký gửi

I. Chính sách vận chuyển quốc tế đối với Đơn hàng Ký gửi:

Mức phí vận chuyển quốc tế được quy định trong biểu phí dịch vụ, Quý Khách vui lòng tham khảo biểu phí Song Khởi không cung cấp dịch vụ vận chuyển ngược hàng sang Trung Quốc. Vì vậy nếu Khách hàng có nhu cầu hỗ trợ đổi, trả, bảo hành hàng hóa Ký gửi, Song Khởi sẽ cân nhắc tùy từng thời điểm để hỗ trợ và thông báo chi phí phát sinh. Trong trường hợp bất khả kháng (chậm thông quan, tình hình vận chuyển khó khăn…) Song Khởi sẽ dừng hỗ trợ chuyển ngược hàng mà không có thông báo trước.

II. Chính sách giải quyết khiếu nại:

Trường hợp đơn hàng Ký gửi bị thất lạc, mức bồi hoàn tối đa là 10 lần phí vận chuyển của đơn hàng
Trường hợp hàng hóa Ký gửi bị hư hại do vận chuyển hoặc các nguyên nhân khác Song Khởi sẽ thương lượng đàm phán và bồi hoàn theo mức độ thiệt hại, giá trị bồi hoàn tối đa không quá 10 lần phí vận chuyển của đơn hàng.
Quý Khách hàng cần tuân thủ đúng hướng dẫn tạo đơn hàng Ký gửi mà Song Khởi đã thông báo, trong trường hợp hàng hóa nhập kho nhưng Quý Khách hàng chưa tạo đơn hàng, chưa điền thông tin vận đơn lên đơn hàng hoặc không đầy đủ thông tin trên kiện hàng (không có mã vận đơn, mã đơn, số điện thoại của Khách hàng, …) mà xảy ra rủi ro thất lạc Song Khởi xin phép từ chối trách nhiệm bồi hoàn trong những tình huống trên.

*Chú ý: Song Khởi triển khai dịch vụ bảo hiểm cho đơn hàng với giá trị bảo hiểm 3% , tất cả các đơn hàng khách hàng sd dịch vụ mua bảo hiểm trong trường hợp mất hàng Song Khởi sẽ bồi hoàn 100% giá trị tiền hàng khách hàng đã khai báo khi lên đơn .